Westerman flag NL Westerman flag UK Westerman flag DE Westerman flag CN
精益绿色运动

精益绿色运动

对于可信赖的物流业来讲,精益绿色运动是欧洲一项领先的项目。该运动鼓励采用节省成本、降低环境影响和提高运营和物流流程效率的措施,促使各组织机构共同向高信赖度发展。精益绿色运动由Connekt运营,这是一家独立、睿智、可信赖、社会流动性强的物流网络。