Lean & green 3 sterren
Lean & Green

Lean & Green

Bij Westerman Multimodal Logistics zijn we al langere tijd druk bezig met duurzaamheid en alles wat daarbij komt kijken. Het is tevens een van onze speerpunten naar 2025. Maar wat doen we als bedrijf dan precies aan duurzaamheid en waaruit blijkt dit? De afdeling QHSE geeft antwoord:

Zijn er programma’s of activiteiten die het bewustzijn vergroten en bijdragen aan een duurzamere bedrijfscultuur?
Vanuit de directie en het management is er een plan gemaakt voor 2025 waarin een aantal pijlers zijn opgenomen waarbinnen we bepaalde doelstellingen hebben gesteld. Eén van deze pijlers is duurzame ontwikkeling. Hierin worden medewerkers actief meegenomen met een aantal projecten die we hebben bedacht om de beoogde resultaten te behalen. Een aantal voorbeelden van deze projecten zijn: klanten adviseren over verpakkingen en hergebruik hiervan, het scheiden van afval en het stimuleren van woon-werkverkeer met de fiets. Een aantal van deze projecten wordt al aan gewerkt en een aantal zijn weggezet in een planning voor de komende twee jaar.

Zijn er specifieke resultaten of statistieken die de positieve effecten op het milieu aantonen?
Wanneer je naar ons milieuaspectenregister kijkt zul je snel tot de conclusie komen dat de meeste winst te behalen is op het gebied van uitstoot van CO2 door onze vrachtwagens. Ons streven is dan ook om zo veel mogelijk auto’s van de weg te halen door multimodaal te vervoeren. Dit kunnen wij doen door gebruik te maken van onze Barge Terminal in Hasselt om containers van en naar Rotterdam en Antwerpen te vervoeren, maar ook door het gebruik van Huckepacktrailers die op de trein worden gezet. Ook hebben wij de mogelijkheid om inpandig conventionele wagons te laden en lossen in Malmö.  Door meerdere modaliteiten te gebruiken zijn we flexibeler en kunnen we een aanzienlijke besparing op CO2-uitstoot realiseren. Om de impact hiervan te meten maken wij gebruik van Big mile. Dit is een platform dat ISO 14083 gecertificeerd is en waarmee dus de output betrouwbaar en controleerbaar is.

Zijn er bijzondere partnerschappen die hebben bijgedragen aan het versterken van duurzaamheidsinspanningen?
Naast dat wij proberen multimodaal te vervoeren hebben wij ook een samenwerkingsverband met zeven andere logistieke bedrijven genaamd Distri-XL. Binnen dit netwerk delen wij zendingen zodat iedere partner in zijn gebied een grotere verdichting heeft. Dit leidt tot minder kilometers en dus minder CO2-uitstoot. Een andere samenwerking is de binnenvaart. We werken met verschillende andere terminals samen, zodat we in Rotterdam en Antwerpen met volle schepen per terminal binnenkomen. Ook hier zorgt de samenwerking weer voor een grotere verdichting, een stabielere stroom van afvaarten en meer betrouwbare lead-times.

Zijn er specifieke doelen of mijlpalen die het bedrijf nastreeft voor verdere duurzame ontwikkeling?
Wij hebben onlangs een Lean & Green award uitgereikt gekregen met 3 sterren. Hiermee hebben wij aangetoond dat we een reductie van 35% CO2 hebben behaald. Een volgende doelstelling die wij hebben gesteld is om in 2025 een reductie van 10% CO2 per ton te hebben behaald t.o.v. 2022.

Zijn er obstakels overwonnen die andere bedrijven kunnen inspireren?
Wat we zien is dat veel klanten duurzaamheid belangrijk vinden maar dat wanneer we aangeven wat de extra kosten zijn er over het algemeen minder enthousiast wordt gereageerd. Aan ons de taak om dan toch de klant te overtuigen van het feit dat we de wereld in bruikleen hebben en samen zorg moeten dragen voor de wereld van morgen.

Kun je voorbeelden delen van recente duurzame initiatieven of projecten die de onderneming heeft ontplooid?
Uiteraard hebben wij ook te maken met maatregelen die door de overheid worden opgelegd. Een voorbeeld die grote impact heeft op ons is de zero emissie stadslogistiek. Dit gaat vanaf 2025 spelen en betekent dat ook wij moeten kijken hoe wij onze klanten in de binnensteden kunnen bevoorraden. Dit moet elektrisch worden, waarbij onze huidige zware vloot nog vrijstelling heeft tot 2030. Om elektrisch vervoer mogelijk te maken in 2030 zijn wij nu al aan het kijken hoe wij voldoende stroom kunnen krijgen op onze locaties om het opladen van BEV mogelijk te maken.