Lean & green 3 sterren
Kruitbosch en Westerman borgen ketenintegratie met data

Kruitbosch en Westerman borgen ketenintegratie met data

Bron: Logistiek.nl / Auteur en foto’s: Mark Dohmen
https://www.logistiek.nl/195884/kruitbosch-en-westerman-borgen-ketenintegratie-met-data-logimatch-4

Onlangs verlengden Kruitbosch en Westerman Multimodal Logistics hun samenwerking met vijf jaar. Onderdeel van de nieuwe overeenkomst is dat de partners gezamenlijk ook in de komende jaren innovatieve stappen zetten. “Stappen waarvan niet alleen wij, maar ook onze dealers profiteren”, weet Bert Nieuwenhuis, manager supply chain planning bij Kruitbosch. “Daarnaast geven we samen verdere invulling aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Westerman verzorgt uiteenlopende logistieke diensten voor zijn klanten en probeert die zoveel mogelijk te koppelen. In de fietsenbranche is deze ketenintegratie het meest doorgevoerd, weet sales director Bernard van Dieren: “We bieden inbound transporten richting ons warehouse in Nieuwleusen, waar we in totaal 120.000 vierkante meter aan opslagruimte hebben en beschikken over een eigen inland terminal. Voor het afmonteren van fietsen hebben we een eigen werkplaats met technisch geschoold personeel. En we nemen de dedicated distributie voor onze rekening; in de Benelux en Duitsland met eigen auto’s.”

Kruitbosch is een van de klanten in de sector die gebruikmaakt van dit totaalconcept. Het bedrijf kent zijn oorsprong in fietsaccessoires en -onderdelen, maar richt zijn pijlen sinds 2006 ook op het leveren van complete fietsen, met de merken Cortina en Alpina. “Die uitbreiding heeft ons geen windeieren gelegd”, vertelt Nieuwenhuis. “In de afgelopen jaren zijn we fors gegroeid. Inmiddels hebben we ruim 260 medewerkers in dienst en voorzien we vanuit onze vestiging in Zwolle alle dealers jaarlijks van niet minder dan een miljoen pakketten aan accessoires en onderdelen en meer dan 100.000 fietsen.” Die fietsen zijn tegenwoordig ondergebracht in een eigen business unit.

De samenwerking met Westerman – nummer-53 in de Top 100 Logistiek Dienstverleners 2023 – gaat zo’n twintig jaar terug en begon met de opslag en distributie van fietsen. Inmiddels biedt de logistiek dienstverlener ondersteuning in de hele keten.

Hoe is jullie samenwerking gegroeid?

“We wilden de regie over onze logistieke processen en de keten meer in eigen hand hebben. Daarin ontzorgt Westerman ons volledig”, aldus Nieuwenhuis. “Neem de Bosch-componenten voor de e-bikes. Daarvoor sturen wij, op basis van onze inkooporders een voorstel richting Westerman, waar vervolgens de benodigde componenten worden gepickt en naar een van onze assemblagepartners worden verzonden. Zeker bij deze kostbare componenten is transparantie essentieel. De lijnen zijn kort en we weten wat we van elkaar mogen verwachten.” “Zo hebben we gezamenlijk concrete afspraken gemaakt met de verzekeraar”, vult Van Dieren aan. “Alle stappen zijn uitgekristalliseerd, exact vastgelegd en geborgd in een SLA.”

Distributie opnieuw ingedeeld

Ook op andere vlakken weten de partners precies wat ze aan elkaar hebben. Zo zijn er duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Nieuwenhuis: “Afgelopen jaar hebben we onze transportbewegingen naar de dealers onder de loep gelegd. We hebben onder meer bekeken of het wel nodig is om een dealer twee keer per week te bezoeken en beide keren maar één fiets af te leveren. Vervolgens hebben we samen met Westerman de distributie opnieuw ingedeeld.” “Daarbij hebben we gekeken naar mogelijke voorkeurdagen en een nieuwe, efficiënte indeling van het land in leverzones”, voegt Van Dieren toe. De inspanningen hebben ertoe geleid dat het aantal stops in vijf maanden tijd afnam met maar liefst 2.700.

Het gegeven dat Westerman voor meerdere partijen in de fietsbranche logistieke diensten verleend is een mooi, bijkomend voordeel, geeft Van Dieren aan. “We kunnen bijvoorbeeld eenvoudig onze capaciteit op- of afschalen. En juist doordát we snel kunnen schakelen, kan het aantal gereden kilometers nog verder worden teruggebracht. In een goede samenwerking ligt de focus altijd op het beste resultaat voor de klant. En op deze manier delen we de synergie met Kruitbosch.”

Wat maakt deze samenwerking innovatief?

De innovatie van de samenwerking schuilt volgens Van Dieren en Nieuwenhuis in de verregaande ketenintegratie. “Waar mogelijk snijden we schakels weg en voorkomen we onnodig transport. Dat is alleen mogelijk als je open en transparant communiceert”, licht Van Dieren toe. Nieuwenhuis vult aan: “Daarom zitten we ook heel frequent aan tafel. Op operationeel niveau dagelijks en op managementniveau zeker elke vier tot zes weken. Dat overleg maakt een continue verbetering van processen mogelijk. Zo hebben we – op aandragen van Westerman – afgelopen jaar de papieren pakbon voor een groot deel van onze transporten geschrapt.” “Daarvoor moeten systemen uiteraard matchen”, legt Van Dieren uit. “Wij hebben dan ook de nodige tijd gestoken in data-integratie.”

Bernard van Dieren: “Waar mogelijk snijden we schakels weg en voorkomen we onnodig transport.”

En het mes snijdt aan meerdere kanten. Voor Kruitbosch is het belangrijk dat dealers alle benodigde informatie vinden binnen de dealerportal van de verlader. Dat verhoogt immers de verkoopkans. In samenwerking met Westerman werd daarom een track-and-tracemodule ingebouwd in die Kruitbosch-portal. “Dat heeft de service naar onze dealers verder verhoogd. Onze serviceafdeling krijgt 70 tot 80 procent minder calls hierover”, ziet Nieuwenhuis.

Investering in systemen

Om een zo efficiënt mogelijke keten mogelijk te maken, investeert de dienstverlener ook in eigen systemen. Daarbij maakt Westerman steeds vaker gebruik van business intelligence (BI) tools. Zo is een koppeling gemaakt met Google en worden tegenwoordig de openingstijden gehanteerd die de Kruitbosch-dealers daar zelf hebben opgegeven. Mede dankzij de inzet van die BI-tools is de leverbetrouwbaarheid gestegen naar meer dan 99 procent. “De basis van een goede samenwerking is vertrouwen. Doen wat je zegt en de afspraken uit de SLA’s nakomen. Data is daarbij onmisbaar”, aldus beide partners.

Zit er nog meer in het vat?
Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst hebben Kruitbosch en Westerman ook een intentieverklaring ondertekend, waarin verdere innovatie-speerpunten staan genoemd. “Daarbij gaat het vooral om verdere verduurzaming en digitalisering”, schetst Nieuwenhuis. “Zo gaan we met behulp van data uit BigMile de CO2-uitstoot meten en rapporteren. Ook kijken we naar nieuwe duurzame verpakkingen. De expertise en ervaring die Westerman in deze branche heeft, helpt daarbij absoluut.”

“Duurzaam wordt bovendien in de breedste zin van het woord opgepakt”, vult Van Dieren aan. “Ook duurzaam werken, en dus ergonomie, speelt een rol. Zo hebben we afgelopen jaar, samen met Kruitbosch, al een nieuwe verpakking ontwikkeld. Een goede eerste stap, maar uiteindelijk willen we naar een circulaire verpakking.”

Voorraadoptimalisatiesoftware

Een voorbeeld van verdere digitalisering en data sharing is de inzet van voorraadoptimalisatiesoftware. “Voor onze spare parts en accessoires maken we al een aantal jaren gebruik van Slim4. Om een beter inzicht te krijgen in de voorraden en die ook beter te kunnen beheersen, willen we die tool ook gaan inzetten voor de planning van onze fietsen businessunit”, vertelt Nieuwenhuis. “Momenteel delen we de forecast voor een periode van tien tot twaalf weken. Nog dit kwartaal willen we naar een forecast van minimaal twaalf maanden.”

Verder kijken de partners continu naar ketenintegratie. “Onze Cortina-dealers vragen ons met regelmaat om mee te denken over diverse uitdagingen. Bijvoorbeeld om logistieke bewegingen te verminderen en te ondersteunen bij het uitleveren van een nieuwe fiets aan de consument. Binnenkort starten we daarom samen met Westerman een pilot, waarbij fietsen door Westerman rijklaar worden gemaakt en we hopelijk nog meer transporten besparen, zonder de korte doorlooptijd te beïnvloeden”, besluit Nieuwenhuis.

 

~ 15 februari 2024 ~