Westerman flag nl Westerman flag en Westerman flag de Westerman flag cn Westerman flag vi
Giá trị gia tăng trong Vận tải và Hậu cần

Giá trị gia tăng trong Vận tải và Hậu cần

Tại Westerman, chúng tôi tin rằng vận tải hậu cần giá trị gia tăng (VAL) giúp tối ưu hóa quy trình vận tải và hậu cần. Ngoài việc lưu trữ hàng hóa của bạn, chúng tôi có thể thực hiện các điều chỉnh về quy trình đóng gói, làm lại bao bì, tem nhãn hoặc lắp ráp các sản phẩm theo yêu cầu. Những quy trình này được thực hiện chính xác theo mong muốn của bạn.

Ví dụ, tại kho bãi của chúng tôi ở Nieuwleusen, bánh xe được lắp ráp hàng ngày, các sản phẩm đồng thời được dán nhãn trắng và niêm phong cũng tại đây. Bởi vì khi kho bãi và hậu cần giá trị gia tăng được thực hiện tại một địa điểm, thời gian thông qua sẽ được rút ngắn và sẽ không còn hàng hóa tồn đọng.

Bạn muốn biết về những gì Westerman có thể làm cho doanh nghiệp về vận tải và hậu cần giá trị gia tăng? Hãy liên hệ với chúng tôi!