Westerman flag nl Westerman flag en Westerman flag de Westerman flag cn Westerman flag vi
Hiệu Quả Và Thân Thiện

Hiệu Quả Và Thân Thiện

“Hiệu quả & Thân thiện” là chương trình hàng đầu Châu Âu về vận tải và hậu cần bền vững, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững và áp dụng các quy trình vận tải và hậu cần hiệu quả, thông qua các biện pháp giúp tiết kiệm chi phí mà và giảm thiểu các tác động lên môi trường. Chương trình “Hiệu quả & Thân thiện” được điều hành bởi Connekt, mạng lưới vận tải và hậu cần xã hội thông minh và bền vững.